Prijavite se lahko na dva načina:

• ELEKTRONSKA PRIJAVA IDEJE:
Izpolni elektronsko prijavnico, ki jo najdeš spodaj. Sledi navodilom na prijavnici in jo odpošlji. Upoštevane bodo vse pravilno izpolnjene prijavnice prejete do 5. 5. 2014 do 23:59.

• KLASIČNA PRIJAVA PO POŠTI:
Če želiš prijavnico poslati preko pošte, jo prenesi tukaj in izpolni ter pošlji na GZS ZOR, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, s pripisom “inatri – ideja, invencija, inovacija". Upoštevane bodo vse pravilno izpolnjene prijavnice z najkasnejšim datumom oddaje 5. 5. 2014 do 23:59 (žig na ovojnici/kuverti).

Med vsemi pravočasno in pravilno prijavljenimi idejami bomo na dogodku IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA (www.gospodarski-izzivi.com) razglasili nagrajence. (zasledujte bogatenje nagradnega sklada)Naziv skupine (če ste skupina):

Ime in priimek avtorja ideje:*

Telefon / gsm:*

Soustvarjalci ideje (če obstajajo):**

E-poštni naslov prijavitelja ideje:*

* podatki so obvezni
** Vprašalnik je namenjen posamezniku ali skupini
Navodila:
a) Opredelite problem, ki ga rešuje vaša ideja!
b) Opredelite, kdo bi imel koristi od ideje, kakšne prednosti ali spremembe prinaša in zakaj.

Koristi od ideje so lahko za posameznika, za podjetja, za industrijo, za trgovino, za socialno ogrožene ljudi, za okolje, za mladino, za ženske, za študente, za družbo na splošno, za naravo.


Obvezno izpolnite vse rubrike, sicer komisija vaše prijave ne bo upoštevala.
Ime ideje in kratek opis pod točko 1. in 3. bomo uporabili za predstavitev ideje na dogodku Izzivi gospodarskega razvoja 2014.
1. Opredelitev problema, ki ga rešuje vaša ideja:*

0/1500

2. Na katerem področju zaznavate potrebo?*

 družba tehnologija umetnost okolje gospodarstvo kultura narava turizem zdravje živali promet

3. Kakšne prednosti in koristi prinaša in zakaj?*

0/1500

* podatki so obvezni, do 1500 znakov

4. Zdaj ste že veliko razmišljali o ideji, zato je čas, da izberete tudi ime vaše ideje.*

* ime naj bo čimbolj edinstveno in zapomnljivo

Prijavitelj (USTREZNO OZNAČITE):*

*v primeru, da skupino sestavljajo člani različne starosti, označite kategorijo glede na starost večine članov v skupini.

 a) mladi med 15 in 29 let (s tem potrjujete, da so nosilec ideje in morebitni drugi člani skupine na dan oddaje stari vsaj 15 in ne več kot 29 let) b) odrasli od 30 do 40 let (s tem potrjujete, da so nosilec ideje in morebitni drugi člani skupine na dan oddaje stari vsaj 30 let in ne več kot 40 let) c) odrasli nad 41 let (s tem potrjujete, da so nosilec ideje in morebitni drugi člani skupine na dan oddaje stari več kot 40 let)

Ali skupino sestavljajo pretežno ženske članice?*

 DA NE

Za uspešno uresničitev ideje najbrž potrebujete dober nasvet, pomoč pri iskanju partnerjev ali tudi mentorja. Ali želite, da vam pri tem pomagamo?*

 DA NE

Kakšen nasvet ali pomoč potrebujete?*

 IT strokovnjak Strokovnjak za prodajo Strokovnjak za marketing Strokovnjak za mednarodni trg Finančni partner Vodja projekta

Pomoč pri razmišljanju:

Odgovorite si na naslednja vprašanja:

- Več o problemu, ki ga moja ideja / invencija / inovacija rešuje?
- Na kakšen način ga rešuje?
- V čem je ta način boljši od konkurence?
- Ali ideja lahko ustvari delovno mesto, koliko?
- Ali je primerna za mednarodni trg?

Ne pozabite na:

- Poznavanje potreb kupcev / uporabnikov.
- Trajnostni razvoj in vpliv, ki ga ima ideja na okolje (družbeno in naravno).
- Za kateri trg bi bil izdelek ali storitev primeren: domači, tuji?
- Kako bi izdelek ali storitev tržili?

Nasvet:

Pišite najprej v wordu, kjer lahko preverite število znakov in nato besedilo prenesite v obrazec.

Kratek opis ideje:* (Svoje misli strnite v največ 3000 znakov.)

0/3000

* Organizator in člani komisije se zavezujemo, da opisa ideje ne bomo objavili ali posredovali nepooblaščenim osebam.

Kako in kdaj ste prišli do ideje? Do katere meje ste razvili idejo?** (Svoje misli strnite v največ 1500 znakov.)

0/1500

** Na kratko opišite, kje ste naleteli na problem in kako vidite rešite. Ali ste se morebiti v zvezi s tem s kom povezali oziroma posvetovali?

Predstavite pričakovane rezultate oziroma učinke vaše ideje:* (Svoje misli strnite v največ 1500 znakov.)

0/1500

* Kako bi ideja pripomogla k izboljšavi problematike? Kaj bi vaša ideja spremenila in koliko časa bi trajalo, da bi ideja pokazala prve pozitivne rezultate na trgu?

Kako bi vaša ideja vplivala na svet okoli nas?*

0/1500

*Svoje misli strnite v največ 1500 znakov.

Vabimo vas, da priložite avdio ali video gradivo, risbe ali načrt in tako olajšate odločitev komisije.

Morebitna gradiva zapakirajte v format "zip" ali "rar" in jih posredujte preko spodnjega obrazca. Video in avdio gradivo pa najprej naložite na nek oblačni servis npr. Youtube in povezavo do videa delite znotraj priloženega dokumenta.

 


(datoteko poimenujte "Ime_Priimek_INATRI_2014", velikost datoteke je omejena na 10 MB)

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na info@inatri.eu ali na brezplačni telefon 080 11 50

Prijavitelje bo komisija povabila k razstavi Izzivi gospodarskega razvoja 26. in 27. maja 2014.

 

 

V primeru izbora ideje podpisani/-a prijavitelj/ica dovoljujem predstavitev ideje na dogodku
IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA 2014.

Organizator razpisa INATRI se obvezuje, da bo na prireditvi IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA na panoju idej predstavil vse sodelujoče z navedbo imena ideje ter naziva skupine. Na razstavi inovacij pa bo lahko sodelovalo najboljših dvajset prijavljenih idej.